Kategorie

Zwroty

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego- art. 1 ust. 1 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- art. 221 , za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient-Konsument może skutecznie zrealizować wskazane w powyższym pkt 1 uprawnienie, jeśli posiada dokument potwierdzający zakup, towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, jest w oryginalnym opakowaniu i posiada oryginalnie przymocowane metki

Zwracany towar spełniający ww. warunki wraz z dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona należna kwota, prosimy odesłać na adres: "ANIA" Sp. z o.o. Zaczernie 188 36-062 Zaczernie

Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Warunkami Sprzedaży sklepu "ANIA" Sp. z o.o. oraz obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną za towar cenę. Pieniądze zostają zwrócone po otrzymaniu towaru przelewem na wskazane przez Klienta konto.

Reklamacje

Warunki reklamacji zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Wszelkie niezgodności towaru z zamówieniem, wady fizyczne (uszkodzenia) itp. powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na swój koszt, na podany adres sklepu: "ANIA" Sp. z o.o. Zaczernie 188 36-062 Zaczernie

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem “REKLAMACJA” oraz danymi kontaktowymi. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Klient ma także możliwość wyboru innego, dostępnego w ofercie sklepu towaru.

Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikające z powodów technicznych nie mogą być przedmiotem reklamacji. 

W przypadku uwzględnionych reklamacji dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dla paczek pocztowych priorytetowych o wadze 1 kg do 2 kg – gabaryt A. W przypadku odesłania paczki kurierem zwracamy koszt jak za przesyłkę pocztową.

Sklep "ANIA" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.