Kategorie

Ostatnie wpisy

KRET CZYSTOŚĆ I HIGIENA Żel do WC 7w1 - MULTI ACTION 750mlKRET CZYSTOŚĆ I HIGIENA Żel do WC 7w1 - MULTI ACTION 750ml
  • KRET CZYSTOŚĆ I HIGIENA Żel do WC 7w1 - MULTI ACTION 750ml
  • KRET CZYSTOŚĆ I HIGIENA Żel do WC 7w1 - MULTI ACTION 750ml

KRET CZYSTOŚĆ I HIGIENA Żel do WC 7w1 - MULTI ACTION 750ml

6,18 zł
Brutto
Dostawa:1-2 dni robocze

Kret żel do wc Czystość i Higiena. Zapewnia higieniczną czystość w Twojej toalecie. Pojemność 750ml.

Ilość

Skład: Produkt zawiera m.in.: poniżej 5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne; kompozycję zapachową.

Zalecenia ochronne podczas używania:

  • Chronić przed dziećmi.
  • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • Nie wdychać par.
  • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
  • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
  • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
5900931014501
438 szt.

Zobacz także